Нутритивна терапија и промена на животниот стил за третман на дијабетес

Шеќерната болест (Diabetes mellitus) претставува ендокрино метаболичко нарушување кое се карактеризира со хронична хипергликемија, односно постојано покачени вредности за глукоза …